Piotr Wachowski – Prawnik od Szkód Osobistych w Chicago Nov08

Tags

Related Posts

Share This

Piotr Wachowski – Prawnik od Szkód Osobistych w Chicago

Rozróżniamy dwa rodzaje szkód osobistych, a mianowicie majątkowe i niemajątkowe. Szkoda majątkowa, jak sama nazwa wskazuje, to taka, gdy na skutek czyjegoś zamierzonego i złośliwego działania tracimy całość majątku lub jego część. Natomiast szkoda niemajątkowa wiąże się najczęściej z doznaniem obrażeń cielesnych także na skutek czyjegoś zamierzonego i złośliwego działania. Obie szkody zarówno niemajątkowe jak i majątkowe wiążą się z ogromnym cierpieniem odczuwanym przez osobę poszkodowaną. Bez względu na rodzaj doznanej szkody jest ona zawsze uważana za przestępstwo.

Jeśli doznamy obrażeń cielesnych na skutek czyjegoś zamierzonego działania, wówczas przez długi czas możemy wymagać hospitalizacji, co będzie skutkowało długotrwałą niezdolnością wykonywania obowiązków związanych z pracą. Pozbawieni środków do życia możemy popadać w długi, co przełoży się negatywnie na nasze życie prywatne. Nasze dalsze leczenie, jak i powrót do pełnej sprawności mogą stanąć pod znakiem zapytania. Może dojść do sytuacji, gdy zmuszeni będziemy szukać pomocy medycznej w większym mieście, gdzie dostępni są specjaliści, a to z kolei może wymagać użycia większej kwoty gotówki. Rekonwalescencja, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego także wiążą się ze sporym nakładem finansowym. Pozbawieni pieniędzy będziemy popadać w coraz poważniejsze tarapaty, a nasze zdrowie zamiast się poprawiać może ulec jedynie pogorszeniu. Dodatkowo spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych, jak na przykład kredyty może także okazać się niemożliwa w związku z czym nasza sytuacja może pogorszyć się na tyle, że zapadniemy także na głęboką depresję. W przypadku, gdy staliśmy się ofiarą czyjegoś zamierzonego działania, które wyrządziło nam krzywdę, należy nam się rekompensata, która zadośćuczyni poniesione straty. W sytuacji, gdy jesteśmy pokrzywdzeni, borykamy się z uszczerbkiem na zdrowiu lub cierpimy psychicznie z powodu utraty majątku możemy nie być w stanie zająć się swoją sprawę przy jednoczesnym braku wiedzy dotyczącej przepisów prawnych. Wówczas niezbędna jest pomoc profesjonalnego Prawnik od Szkód Osobistych w, który pomoże nam uzyskać zadośćuczynienie w zadowalającej nas kwocie.

Polski mecenas w Chicago Piotr Wachowski już od trzydziestu lat pomaga swoim klientom w uzyskaniu zadośćuczynienia za poniesione straty majątkowe i niemajątkowe. W przypadku, gdy doznałeś cierpienia w wyniku czyjegoś postępowania wobec Ciebie, odpowiednie akty prawne i mecenas pomogą Ci w uzyskaniu odszkodowania za poniesione obrażenia lub straty. Dzięki jego fachowej pomocy, będziesz mógł zająć się swoim stanem zdrowia, pozostawiając mecenasowi Wachowskiemu załatwianie wszelkich niezbędnych i często zawiłych spraw związanych z zaistniałą sytuacją. Mecenas dołoży wszelkich starań i zrobi co w jego mocy, by doprowadzić sprawcę przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Piotr Wachowski, jako chicagowski mecenas cieszy się ogromnym szacunkiem oraz zaufaniem swoich klientów, którym pomógł uzyskać zadośćuczynienie w trybie natychmiastowym i w zadowalającej kwocie. Mecenas do każdego klienta podchodzi w sposób indywidualny, traktując jego dobro jako sprawę priorytetową. Należy podkreślić, że mecenas prowadzi działania w taki sposób, aby zadośćuczynienie uzyskać w trybie natychmiastowym, a honorarium pobierane jest, gdy kwota zadośćuczynienia znajdzie się na koncie klienta. Dla klientów polskojęzycznych istnieje tu dodatkowy plus w postaci braku bariery językowej, gdyż mecenas Wachowski posługuje się biegle językiem polskim w mowie oraz piśmie. Nie zwlekaj z uzyskaniem pomocy. Daj sobie pomóc już dziś i powierz swoją sprawę profesjonaliście. Mecenas Piotr Wachowski udziela konsultacji prawnych w kancelarii znajdującej się pod adresem: Park Ridge Office; 15 N Northwest Hwy; Park Ridge, IL 60068; Numer: 847.823.9039.

Be the first to like.